FRキホーテ+1 (Ferine Quijotes +1) Ex Rare
種類両脚 種族全種
49
Lv83
Job---------------------
CHR+7 命中+5 攻+5 ヘイスト+6% スタウトサーヴァント+2
競売出品 ×  宅配 ×  店売り × 
入手方法